Greece has a ‘haircut’ is required for 68% of the bonds. With a voluntary contribution of the banks disappears guarantee on these bonds.

The so-called CDS contracts any onuitbetaalde bonds should protect lapse because of a voluntary contribution. Such a contract is an insurance against defaulters. Voila, the bond holders have an interest in Greece to go bankrupt because of their coverage over 100% will be paid.

The ECB avoids any shock wave that can push down the banks. Credit Suisse has a capital injection of 10,000 billion. The result is that the dollar and gold price will rise like a rocket.

iNews – Dollar and Gold price.

Griekenland heeft een ‘haircut’ nodig van 68% over de staatsobligaties. Met een vrijwillige bijdrage van de banken verdwijnt de garantie op deze obligaties.

De zogenaamde CDS contracten die de eventuele onuitbetaalde obligaties zouden moeten beschermen vervallen namelijk met een vrijwillige bijdrage. Zo’n contract is een verzekering tegen wanbetalers. Voila, de obligatie houders hebben er dus belang bij dat Griekenland failliet gaat omdat dan 100% van hun dekking uitgekeerd zal worden.

De ECB voorkomt een eventuele schokgolf die de banken omver kunnen duwen. Credit Suisse heeft het over een kapitaal injectie van 10.000 miljard euro. Het gevolg hiervan wordt dat de dollar- en goudkoers als een raket omhoog zullen gaan.

iNews – Dollar- en Goudprijs.

SHARE

Leave a Reply