ABVO today via a press release that aggression against the civil service no longer will be methods accepted. Officials not their orders from their superiors to carry out more structured show ever insulted and humiliated.

Because the service is an increasingly important factor in the growing tourism investment climate is the current method of carrying out cooperation associated with an adverse change in culture to deliver results.

Shafts was already clashed with the spokesperson of the States and the behavior of Asjes most officials seem to go too far. Ultimately by taxpayers for the publicly representations of money and tijdversplilling.

iNews Curacao

Abvo heeft vandaag via een persbericht laten weten dat agressie tegen de ambtenarij niet meer geacepteerd zal worden. Ambtenaren die niet hun opdrachten van hun meerderen willen uitvoeren blijken steeds structureler uitgescholden en vernederd te worden.

Omdat de service een steeds belangerijkere factor wordt in het groeiende toeristische investeringsklimaat lijkt de huidige wijze van de uit te voeren samenwerking <gepaard met de cultuur omslag> een averechts resultaat te leveren.

Asjes kwam eerder al in aanvaring met de woordvoerder van de Staten en ook het gedrag van Asjes lijken voor de meeste ambtenaren te ver te gaan. Uiteindelijk draait de belastingbetaler op voor deze publiekelijke voorstellingen van geld- en tijdversplilling.

iNews Curacao

SHARE

Leave a Reply