The Asian tiger countries economically rely on exports to western markets. With China as it’s big neighbour, agriculture (coffee) and sea products are the main export items. Also handcraft products (made out of wood) are sold at the worlds souvenir’s markets. As former French colonies they connect true the Sea of Siam.

iNews – AA 2002.

Landen aan de Zee van Siam hebben over het algemeen nog een groeiende economie. Met China als grote baas in de regio zijn ook deze landen voor hun economie afhankelijk van de westerse afzetmarkten. Vietnam kent de grootste groei en export van onder andere koffie als voormalig Franse kolonie zorgen voor de inkomsten.

Red.iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply