The international boycott against the nuclear ambitions of Iran has gone into a next fase. With a total of $6000 billion international transactions per day the banks earn about 1% of the amount. Iran cannot sell it’s crude oil anymore. Neighboring countries like Pakistan, India and Israel all have nuclear arsenals to defend themselves.

iNews – Sanctions.

De bedoeling van de blokkade is om het economisch verkeer van Iran ernstig te ontregelen. Per dag wordt er voor $6000 miljard aan internationale betalingen verwerkt via het SWIFT systeem. De banken strijken daar geaccumuleerd 1% van op. Iran wordt steeds meer in een hoek gedrukt. Buurlanden in de regio zoals Pakistan, India en Israel mogen er wel nucleaire ambities erop na houden en vormen daarmee voor Iran een militaire bedreiging.

Red.iNews – Boycott.

SHARE

Leave a Reply