The mutual threats that two local airlines continue to express to each other, result in the passengers being the victims. Undermine each other’s flight is a serious matter. Previously all Insel technicians caught tinkering with DAE aircraft in the hangar stood.

Are experiencing the consequences blowouts and smuggle personnel. Nothing special if you pull in the track records. Falsifying and corrupt them accounting and passenger information missed one. Korpodeko distinguishing and lots of money with apparently random, many of the resources that are used behind the backs of the citizens and consumers.

Break apart and undermine the culture seems to fit better. Developed countries do something different and try a lesser way at the expense of each other progress. That aviation is literally a cut troat ‘would still appears to be true, at least in Curacao.

Black Hole Zoo Media.

De onderlinge bedreigingen die twee lokale luchtvaartmaatschappijen tegen elkaar uiten gaan verder waarbij de passagiers de slachtoffers lijken te worden. Elkanders vliegveiligheid ondermijnen is een kwalijke zaak. Eerder werden al Insel technici betrapt op het sleutelen aan DAE vliegtuigen die in de hangar stonden.

Nu ervaren de consequenties klapbanden en smokkelend personeel. Niets bijzonders als je de track records erbij haalt. Het vervalsen en corrupteren van boekhoudingen en passagiers gegevens hoort er ook bij. Korpodeko die onderscheid maakt en partijen blijkbaar willekeurig van geld voorzien zijn vele van de middelen die toegepast worden achter de rug van de burgers en consumenten.

Elkaar breken en ondermijnen lijkt de cultuur beter te passen. Ontwikkelde landen doen het iets anders en proberen op een mindere wijze ten koste van elkaar vooruitgang te boeken. Dat de luchtvaart letterlijk een ‘cut troat’ zou zijn lijkt steeds meer op waarheid te berusten, althans op Curacao.

Black Hole Zoo Media.

SHARE

Leave a Reply