The power traders were in St. Moritz agreed that the U.S. military will never leave Iraq. According to Senator John McCain will remain at least a brigade It was previously agreed that all troops would leave Iraq December 31, 2011. Obama will, however, that for security assistance should be given to keep the Iraqis and neighboring countries.

iNews World

 

De machtshandelaren waren in St. Moritz overeengekomen dat het Amerikaanse leger Irak nooit zal verlaten. Volgens Senator John McCain zal er minstens een Brigade achter blijven om Er was eerder afgesproken dat alle troepen 31 december 2011 Irak zouden verlaten. Obama vindt echter dat er om veiligheidsredenen steun moet worden blijven gegeven aan de Irakezen en omringende landen.

iNews World

 

SHARE

Leave a Reply