Because Brasil is cutting down their rainforest their carbon footprint increases drastically. Big trees absorb CO2 are stash it in their roots and deep in the earth. Brasil has moved in to the top 10 of the CO2 contributors in the world.

Worldwide cutting down rainforests causes for 20% of the global CO2 output. Cars are far most the biggest polluters on the planet. For every 10 km the ecologic cars produce 1 kilo of carbon deposit.

In the next climate conference this year in Copenhagen ecologists hope the formula of REDD can be introduced. Than big landowners will receive compensations for not cutting down the rainforests for agricultural purposes.

iNews – CAdN 2006 / WWF 1961

Voor de landen waarbij de carbon footprint het hoogste zijn is Brazilie in de top 10 geschoven door de overmatige houtkap. Bomen nemen CO2 op en slaan dat op in de wortels. Minder bomen betekend automatisch minder afbraak van CO2 en vergroot de kansen op een warmer klimaat.

Wereldwijd is de ontbossing verantwoordelijk voor 20% van de CO2. De auto’s zijn verreweg de grootste vervuilers met 1 kilo CO2 per 10 afgelegde kilometers voor de zuinige auto’s! De volgende klimaat top zal in december 2012 in Kopenhagen gehouden worden. Men hoopt op de introductie van de REDD. Met dat systeem worden landeigenaren vergoed voor het niet ontbossen van hun gronden voor de agrarische sector.

iNews – CAdN 2006 / WNF 1961

SHARE

Leave a Reply