Charles Cooper known for his mind bending psychologies, signed and changed the building permit for a developer in an urban neighborhood. The former permit for an office building has been changed into a permit for a shopping mall?

Meaning that the regular 5 day traffic noise will now be upgraded to 7 days noise pollution. On top of mentioned unlawful overruling the owner now can build five stories instead of the legal formalized and acceptable four stories.

The shuffled habitants should ask the judge to bring down the building on the cost of the monster developer and/or seek for compensation for the total loss of life quality in the neighborhood of Gaito.

iNews – Mudjahedin.

Gedeputeerde Cooper heeft de bouwvergunning ten voordele van de onrechtmatige en in strijd met woonbuurt bouwende ontwikkelaar zo aangepast dat de ontwikkelaar een verdieping hoger mag bouwen dan wettelijk is toegestaan (MCB heeft niet dezelfde hoogte zoals door Cooper gesugereerd werd), aansluitend een drie verdiepings parkeergarage mag bouwen in een woonbuurt en daarmee de geluidshinder van de omwonenden ernstig versterkt.

Later ondervinden de bewoners dagelijkse overlast van verkeers- uitlaatgassen. Een DROV vergunning voor een kantoorpand (5 daagse geluidshinder) wordt omgebogen naar een shoppingmall (7 daagse geluidshinder). De bewoners zijn werkelijk getracteerd op een typisch culturele venganza aanpak. Dat kan helaas alleen op Curacao, waar men geen kennis heeft van zaken en wetten maar gewoon ‘en masse’ de boel verkracht en omdraaid zodat er haast geen verweer tegen in te brengen is.

Terug naar de basis, verzoek om bouwsel op kosten van de ontwikkelaar af te breken en met de grond gelijk te laten maken en een schadevergoeding of compensatieregeling af te dwingen. Misschien worden dan de geraamde kosten van het budget van fl.40 miljoen alsnog gerealiseerd.

Red.iNews – Occupy Curacao.

SHARE

Leave a Reply