Three thousand passengers (including 500 Germans, 160 French and 1,000 Italians) had to be evacuated from their cruise ship after the ship near the Italian coast had sailed on a reef. With 1,000 employees on board are still 200 people missing. There were already six deaths of people who had jumped overboard among others. It is feared the death toll will increase further. Witnesses spoke of Titanic-like conditions.

iNews – Holidays.

Drieduizend passagiers (waarvan 500 Duitsers, 160 Fransen en 1000 Italianen) moesten van hun Cruise schip worden geevacueerd nadat het schip nabij de Italiaanse kust op een rif was gevaren. Met 1000 werknemers aan boord worden er nog 200 mensen vermist. Er vielen al 6 doden te betreuren, van mensen die onder andere overboord waren gesprongen. Men vreest dat het dodental nog verder zal oplopen. Getuigen spraken van een Titanic achtige omstandigheden.

iNews – Vakantie.

Leave a Reply