With rising temperatures on our planet glaciers are melting and the sea level is rising. With a 1 degree temperature rise the oceans level could rise with 7 meters.

Not only the top of the glaciers are melting but underneath the ice caps frozen water is also melting.

iNews – CAdN 2012.

Het verbranden van kolen zorgt voor 41% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Een gevolg daarvan is dat de temperaturen stijgen en de gletsjers smelten. Met een tot twee graden temperatuursverhoging kan de zeespiegel met 7 meter stijgen werd laatst door deskundigen bekend gemaakt. Niet alleen de toplagen van de ijskappen smelten maar ook onder het ‘eeuwige ijs’ smelt het tot water. Methaan wat opgeslagen is in de ijskappen zorgt aanvullend ook voor een versnelde temperatuurs stijging.

Red.iNews – CAdN 2006.

SHARE

Leave a Reply