Onze bestuurlijke elite (politici, ambenaren, economen, consultants, enz) heeft ons op een uiterst gevaarlijk pad gezet. Blind door Ambitie, Ideologie, of beide, negeert zij de signalen “die haar van koers zouden moeten veranderen”.

Deze cognitieve dissonantie bubbel zal ook nu weer leiden tot donkere tijden. De Drang naar Immigratie is een vorm van uitvlucht voor vele burgers, wat een onvermijdbare Botsing der Culturen opleverd! Het komt er op neer dat culturele en religieuze verschillen de drijvende kracht zouden worden van Conflicten in de Wereld.

Door Globalisatie is de wereld steeds kleiner geworden. Het economisch denken van vrije markten pakt averechts uit, omdat het hier alleen nog om geld gaat, waarbij onze menselijke waarden en principes plaats moeten maken voor hebzucht en ego?

Om “Vrij Verkeer” goed te kunnen laten functioneren, moet kapitaal & arbeid “vrijelijk kunnen bewegen”, met de gevolgen van dien. Dit betekent als er ergens een kans is, dat kapitaal en arbeid, over en weer kunnen vloeien, of in omgekeerde vorm, als ergens de kansen verdwijnen, dat mensen en kapitaal dan ok juist vertrekken, met de gevolgen van sociale onrust ter plekke.

De theorie Botst hier met de realiteit. Zo werd Arbeid geimporteerd uit landen met een radicaal andere cultuur, waarbij de rol van religie velen op een zijspoor deed belanden. De Drijfveer van de Gastarbeiders was over het algemeen om geld te verdienen, om zo de familie goed te kunnen onderhouden en de kinderen een betere toekomst (educatie) te kunnen bieden.

De goedkope arbeid voor de “Westerse Landen” zorgde voor helaas voor lokale vergrijzing, omdat de eigen jongeren niet meer aan bod kwamen on het goedkopere niveau. De cultuuromslag pakte daarom dan ook verkeerd uit.

De gevolgen van de “Cultuur Clash” was voorheen namelijk te bespeuren tussen landen, maar deze vind hedendaags veel meer plaats “binnen landen”. Als er dus een conflict uitbreekt in de context, dan zal dat dus de karakteristieken hebben van een Burger Oorlog!

Helaas willen de meeste Politici en Beleidsmakers, niet inzien dat het door hun gevoerde “blind kapitalistisch” beleid, medeverantwoordelijk is voor de huidige situatie in de wereld! Het beleid kan in de eerste instantie ‘economisch’ kloppen, maar de secundaire effecten blijken desastreus te zijn voor de Maatschappij en dus ook voor de Economie!

Het wordt dus hoog tijd dat de bestuurlijke elite de “Werkelijkheid” onder ogen gaat zien, maar dat gebeurt in het belang van hebzucht van deze zelfde elite dus gewoon niet? Bepaalde culturen en religies laten zich niet mengen, of alleen in bepaalde gradaties en in een bepaalde politiek afgebakende omgeving.

De huidige Beleidsmaatregelen op deze uiterst complexe vraagstukken, leidt onveranderd tot het dweilen met de kraan open. Maar de bestuurlijke elite blijft de door haar gekozen koers gewoon aanhouden. De Vrijhandel zorgt dus voor verwarring en opstand.

De grote “SOROS” droom hakt de wereld daarom in stukjes, waarbij de belasting betalende bevolking simpel het nakijken heeft. Sinds de Haagse politiek de dictatuur op de Antillen bepaalde, ruilde de burger haar vijheid in voor een economische dictatuur.

Sinds de Nederlandse bemoeienis gericht op de interne aangelegenheden raakte de “Overzeese Rijksdelen” de weg helemaal kwijt. Meer armoede, veroorzaakt door minder gelijke scholingskansen moest klaarblijkelijk leiden tot meer meer criminaliteit, waarvoor de lokalen de schuld in de schoenen geschoven kregen, dankzij het handelen van het dictariorale CfT.

De Nep Cultuur wordt door de nep pers op handen gedragen teneinde het Deportatie process voort te kunnen zetten in de naam van de ontwikkeling. De bezoekende gadt arbeiders en ondernemers krijgen de belasting voordelen toegeschoven ten koste van de koopkracht van de geestelijk verkrachte maatschappij.

Crickey Conservation Society

SHARE

Leave a Reply