After the revolution of 30th may of 1969 Curacao was dragged into a state of dictatorship. The society lost it’s principles and values. The new culture is not even realized by it;s own citizens.

The currently recognized sins are usually given as wrath, greed, sloth, pride, lust, envy and gluttony. Young and old are wrapped up in the devilish state of mind.

Immigrants from the surrounding underdeveloped countries and Europa freely chose to live under these conditions. All sins are covered by the excuse that money is being made and therefore egoistic profit can never be a bad thing.

iNews – AA 2002.

Sinds de opstand van 30 mei 1969 is Curacao ver afgezakt naar een doel- en kansloze dictatuur. De maatschappij, principes, waarden en normen zijn verloederd en de eigenzinnige burgers herkennen deze cultuuromslag geeneens meer.

Hoogmoedswaanzin, hebzucht, lust, afgunst, vraatzucht, wraak en gemakszucht voeren de toon van het dagelijkse leven. Van jong tot oud zijn het deze zeven verdervelijke eigenschappen die leiden tot zonden.

Immigranten uit de omgeving en het Europese continent kiezen bewust voor deze vorm van leven, waar de duivel geen omkijken meer naar heeft. Het over een weer verwijzen en verwijten naar andermans tekortkkomingen moet de waarheid verdoezelen, waar geld uiteindelijk de enige belangerijke rol vervuld.

Red.iNews – Ingezonden stuk door Paul Bakker.

SHARE

Leave a Reply