Ramiz as the supposed new shareholder of DAE lost the courtcase against one of its captains. The judge could not find any reason to terminate the contract of captain Flores. DAE has to pay all legal costs. Allegations of flying to fast and near to the tower or airport, bad relations with other employees, comments on the management, defending diciplinary actions against other pilots had no basis for terminating the contract of Flores. Honorable judge Polkamp ordered DAE to continue the relation with captain Flores.

iNews – AA 2002.

Ramiz die zijn zinnen had gezet om bepaalde piloten door de mangel te halen is mislukt. Het vonnis wees zijn verzoeken op alle punten af. Te snel en dichtbij de Airport vliegen, het niet kunnen omgaan dan wel aansturen van collega’s, het door het management gevoerde beleid in twijfel trekken en de toonzetting van klachten, kritiek op het diciplinair straffen van een collega werden allen van de hand gewezen door gebrek aan bewijs en inhoud.

Het gerecht heeft het over blote verwijten die geen gronden kennen om een arbeidsovereenkomst te beeindigen. DAE diende ter griffie van het Gerecht op 16 april 2012 een verzoekschrift in met 7 produkties. Op 15 maart 2012 werden daar nog eens elf produkties aan toegevoegd. Dit wijst op het in het wilde weg schieten en hopen ergens gelijk te krijgen. Rechters zijn daar niet van gediend. Duidelijkheid en het onderbouwen met feiten is een pre. De rechter wees het verzoek af en veroordeelt DAE in de kosten.

Captain Flores moet weer op het rooster geplaatst worden maar mag eerst nog eens gaan genieten van een fijne vakantie. Hij kan pas in augustus pas weer op het rooster ingedeeld worden. Voorafgaand moet de piloot in kwestie, die al 9000 diensturen op zijn naam heeft staan, een flight simulator test in de VS gaan volgen.

Red.iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply