The leader of Nicaragua will be sworn in for his third term of office. Schotte will attend the inauguration. Gerry wears the leader of the Sandinista National Liberation Front for a warm heart and says the bilateral relations to improve.

According to Schotte Curacao Nicaragua in knowledge support to build new class areas. The financial resources are then made ​​available to Iran. It is clear that the Hakim connection with the Lebanese Hezbollah is also tied.

Black Hole Zoo Media.

De leider van Nicaragua zal worden ingezworen voor zijn derde ambstermijn. Schotte zal de beediging bijwonen. Gerrit draagt de leider van het Sandinistische Front voor Nationale Bevrijding een warm hart toe en zegt de bilaterale betrekkingen te willen verbeteren.

Volgens Schotte kan Curacao Nicaragua qua kennis ondersteunen met het bouwen van nieuwe volksbuurten. De financiele middelen worden dan door Iran ter beschikking gesteld. Hiermee wordt het duidelijk dat de Hakim connection met het Libanese Hezbollah verder wordt aangebonden.

Black Hole Zoo Media.

Leave a Reply