If people disagree or are being mislead the bom will burst all lies into pieces. The year 2012 will be a year of retrogade. Many civilians on earth will be sorry of what they have done to others. It always feels better to put somebody else in misery, but eventually the truth will prevail. The energy out of the cosmos where we are part of will shuffle everything into place.

iNews – AA 2002.

Als mensen het niet met elkaar eens zijn of worden bedrogen barst volgens het gezegde de bom. In het jaar 2012 zullen veel bewoners op aarde, zeker in de door de duivel of het kwaad beheerste gebieden spijt krijgen van hun leugens en corrupte acties om geld te verzamelen. Andermans leed voelt altijd veel fijner aan, maar wie de bal kaatst kan hem terugverwachten. Volgens de cosmos een karmatisch evenwicht.

Red.iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply