De liberale VVD heeft aangegeven dat zij pleiten om de verkiezingen op St.Maarten met een jaar uit te laten stellen, zodat een mogelijk interim kabinet de financiele afspraken met NL mag gaan vastleggen.

De gouverneur van St.Maarten, Eugene Holiday heeft inmiddels een formateur benoemd voor de vorming van een interim kabinet. Fractieleider van de UP, Franklyn Meyers moet nu een nieuwe coalitie gaan vormen, nadat de regering van William Marlin onlangs haar ontslag indiende.

Volgens de wettelijke procedure moeten er daarom nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Deze behoren nu op 8 Januari 2018 te gaan plaatsvinden, maar de NL wil dit voorkomen. Meerdere partijen in te Tweede Kamer twijfelen eveneens of het wel raadzaam is de verkiezingen door te zetten?

De wensen van het volk worden zo met handen en voeten overtreden, omdat NL ten koste van de burgers haar zin wil doordrukken, en dit wil doen over de ruggen en het leed van 40.000 mensen op St.Maarten?

De bewoners van het eiland worden intussen ongeduldig en zien een interim kabinet als een onnodig oponthoud voordat er kan worden gewerkt aan de wederopbouw van het eiland. Orkaan Irma zorgde op 6 September 2017 voor een enorme ravage op St.Maarten.

Sindsdien wilde het de Koninkrijkspolitici maar niet lukken om bindende afspraken te maken inzake de financiering voor de wederopbouw. Omdat de verzekeringsmaatschappijen niet alle schade kunnen dekken, is er noodhulp nodig. De schade wordt thans geschat op $2.5 miljard.

Antilliaans Nieuws Blad / AA Magnum Analyst Blog News 2017.

SHARE

Leave a Reply