On the 1st of january 2012 the EU presidency passed from Poland to Denmark. As the oceans face their deepest crisis ever, Denmark is in a leading position to help make fishing more sustainable and end a era plundering the sea.

Two thirds of the North Atlantic fish stocks are overfished and almost aquarter of all catches are wasted, thrown back into the sea- dead or dying. Overcapacity of the fishing fleets is the main reason for the disaster.

The EU fleet is capable of catching two to three times more fish than the stocks are capable of naturally replacing. Denmark is willing to balance the fleet size and fishing oppotunities.

Crickey Amigu di Natura.

Op 1 januari 2012 werd het voorzitterschap van de EU overgenomen van Polen. Nu de oceanen in de grootste crisis ooit verkeren heeft Denemarken de gelegenheid om het vissen meer meer in balans te brengen en het overvissen aan banden te leggen.

Twee derde van de Noord Atlantische vis voorraden worden overbevist waarbij bijna een kwart van de vis dood of half levend teruggegooid in de zee. Overcapaciteit van de visvloten is de grootste boosdoener inzake.

Het EU vloot het de capaciteit of twee tot drie maal zoveel vis te vangen dan er op een natuurlijke wijze bijkomt. Denemarken is bereid om de vlootcapaciteiten af te stellen naar de mogelijke verantwoordelijke visvangst.

Crickey Amigu di Natura.

SHARE

Leave a Reply