Eleven UN Peacekeepers were wounded in the Democratic Republic of Congo. The country has borders with 9 other African countries. Most of them dangerous like Burundi and Rwanda where millions of citizens were slaughtered during a civil war between two different populations. Previously 6 viilagers were shot and killed by rebels and UN did not do anything about it. As a retaliation the villagers attacked a UN camp and shot 11 troops.

iNews – CAdN 2006.

Elf soldaten van de VN vredestroepen zijn (zwaar)gewond geraakt bij een represaille aanval uitgevoerd door dorpelingen op een VN kamp. DR Congo grenst met 9 andere Afrikaanse landen. Burundi en Rwanda staan bekend om de genocide van miljoenen burgers. Voorgaand op de aanval werden 6 dorpelingen vermoord door rebellen. DR Congo beweerd dat zij niet door de VN troepen beschermd werden.

Red.iNews – CAdN 2006.

SHARE

Leave a Reply