Job Cohen the former major of Amsterdam has lost his leaders position and stepped down. He failed to give the leftist party the upper hand and couldn’t establish a point of view to their electors. To be honest and direct doesn’t results in succes nowadays. He was born on the 18th of october in 1947 just after WWII.

iNews – AA 2002.

Job Cohen de voormalige burgemeester van Amsterdam beschikte niet over het pakket kwaliteiten om zich te ontpoppen als een superman. Te eerlijk en direct werken niet zo best in het huidige stelsel van politiek drijven.

iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply