After the Dutch government collapsed a group of five political parties declare that they have reached an agreement on the budget cuts. However together they don’t have enough votes to get the 76 majority seats in the lower house of representatives. According to a survey by Maurice de Hond, CDA, VVD, Groen Links, D66 and the Christen Union have votes for 70 seats.

The other political parties like SP with the smartest individual Roemer and PVV’s Geert Wilders carry 49 seats together. If they socialist party PvdA(24) joins in than this possible coalition has 73 seats in the lower house of representatives. On the 12th of September 2012 new elections will decide who is who and which is which in the new political order. Most people however cannot imagine PVV and SP governing together.

iNews – AA 2002.

Nog nooit werd er zo snel na het vallen van een kabinet een stsandpunt ingenomen die de Europese Unie gerust zou moeten stellen. D66(15) en CDA(11) pochen over samenwerkings oplossingen door over het begrotingsverschil van vele miljarden (om Moody’s triple A stsatus te behouden) een akkoord met Groen Links(5), VVD(33) en de Christen Unie(6) te hebben bereikt. Samen zijn de vijf partijen goed voor 70 zetels.

De PvdA gaf met Samson aan het roer aan dat dit niet de juiste gang van zaken was. SP leider Roemer maakte zijn opmerking inhoudelijker door te stellen dat een demissionaire regering geen nieuwe taken meer mag uitvoeren en dat pas na de verkiezingen van 12 september 2012 hierover rechtmatig gedebateerd kan worden. De SP(30), PvdA(24) en de PVV(19) hebben samen 3 zetels meer volgens de peiling van 22 april 2012 van Maurice de Hond.

Nederland staat hiermee weer in een nieuw verkeizings spagaat waarbij wederom een gedoogconstructie de uitkomst lijkt moeten gaan bieden. Effectief regeren heeft een nieuw tijdperk ingeluid. Grote bedrijven die in het buitenland veel geld verdienen laten de regering van het afgedragen winstbelastinggeld de ontwikkelings hulpen financieren.

Geert Wilders probeert daar een stokje voor te steken waarop de onderhandelingen in het Katshuis ontspoorden. Ook Nederland voor Nederlanders is heeft geen discriminerende bedoeling en het asielbeleid moet deugdelijker worden uitgevoerd. Hoe dan ook blijken NL’ers altijd aardig te zijn als ze ergens van kunnen profiteren.

Red.iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply