Kodak, once the most successful photo business is required to reorganize. The digital age is the core of the Kodak tie done. Wages and other benefits will be paid just yet while the remaining business operations will be reviewed and restructured.

iNews – Kodak.

Kodak, ooit het meest succesvolle foto bedrijf gaat verplicht herorganiseren. Het digitale tijdperk heeft de kernactiviteiten van Kodak de das om gedaan. De lonen en andere toelagen zullen gewoon nog uitgekeerd worden terwijl de overige bedrijfsvoeringen herzien en geherstructureerd zullen worden.

iNews – Kodak.

SHARE

Leave a Reply