The world shark attacks have doubled over the past year. Twelve victims died from their injuries. In the US there were 29 attacks registered. Nearly 40% of the unfontunate shark encounters happen in the state of Florida.

iNews – CAdN 2006.

Het aantal wereldwijde haaien aanvallen verdubbelden vorig jaar. Twaalf slachtoffers overleefden het ongeluk niet.

De VS telden 29 aanvallen, waarvan 40% in in de warme wateren van Florida.

iNews – CAdN 2006.

SHARE

Leave a Reply