Godett is door 12 statenleden benoemt tot de nieuwe vice statenvoorzitter. Dean Rozier zit in Colombia en werd uitgekozen tot de vervanger van Asjes. Volgens de gewezen statenvoorzitter is de wijze van handelen ongeldig en heeft hij de mogelijkheid om statenleden die rebeleren te laten arresteren en voor 30 jaar op te laten sluiten. Wel erg overdreven voor een man die zelf zijn eer als statenvoorzitter te grabbel gooit door bepaalde zaken niet op de agenda te zetten of te laten behandelen.

De oppositie vindt een interim kabinet hoogst nodig omdat het eiland recht heeft op deugdelijke vertegenwoordiging en opkomen voor de belangen van het land. Schotte geeft aan dat zonder zijn handtekening geen interim kabinet kan worden gevormd en dat Frits Goedgedrag ook niet bevoegd is om de 12 opstandelingen te laten installeren. Godett heeft naar alle relevante instanties in binnen- en buitenland het proces verbaal van de notariele bijeenkomst gestuurd, zodat iedereen op de hoogte is van de betrekkkingen.

De noodtoestand of “Staat van Beleg” is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechterlijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van kracht zijn. Deze hogere wetgeving is van toepassing wanneer de democratie geschonden wordt door ter kwader trouw handelende volksvertegenwoordigers.

iNews – Abna Advies NV.

SHARE

Leave a Reply