2012 for land and precious metals seem the only means to keep the inflation in a responsible way to catch. The purchasing power of money next year will decrease severely. Mainstream media will refute that the rich do not have to suffer too much under.

Money in the bank account is already not good anymore. Here, all but costs will be charged and when it becomes even more unlucky consumers spend their money or even the bank can charge the citizen’s tax money to her from a destruction.

The short end is looking and who is not thinking for themselves and react to bad times with confidence.

iNews – Prosperity.

Voor 2012 lijken edele metalen en land de enige middelen te blijven om de geldontwaarding op een verantwoordelijke wijze op te vangen. De koopkracht van geld zal het komende jaar ernstig dalen. Doorsnee media zal dit weerspreken zodat de rijken hier niet te veel onder hoeven te lijden.

Geld op de bank houden is allang geen goede zaak meer. Hier worden alleenmaar kosten voor in rekening gebracht en als het nog meer tegenzit raakt de consument zelfs haar geld kwijt of kan de bank op de burger haar belastingcenten rekenen om haar van een ondergang te redden.

Kortom het einde lijkt zoek en wie nu niet voor zichzelf denkt en reageert kan slechte tijden tegemoet zien.

iNews – Welvaart.

SHARE

Leave a Reply