De economical standards are changing and don’t work like they used to anymore. Nowadays the price of gold fllows the stocketmarket’s loss and/or gains. Maybe a sign that the economical blueprints are not functioning anymore.

iNews – AA 2002.

De economische verhoudingen en mechanismen werken niet meer zoals voorheen. Slecht economisch had meestal tot resultaat dat de goudprijs in waarde toenam. Tegenwoordig huppelt deze prijs mee met de aandelenmarkten en dat is toch hoogst eigenaardig en opmerkelijk. Een teken dat de wereld blauwdrukken aan het vervagen zijn.

iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply