After a small correction (the only valid asset of) gold continues the way upwarts. With a touch on the $1760 mark the goldprice and the correction to the $1710 level gold is now set to pass the $1800 level.

iNews – AA 2002.

Na een kleine correctie (van het enige waardevolle middel) van goud zal de weg naar boven doorgezet worden. Even werd de $1760 breeklijn aangeraakt en viel de koers terug naar $1710 om de weg omhoog te continueren. De $1800 grens zal nu wel doorbroken worden, iets wat eerder in begin november 2011 nog niet lukte door inmeniging van de goud lobby die het sentiment wil blijven manipuleren.

iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply