According to the German president of the Commerzbank it is better for Greece to leave the euro. Without doing that de greek government will keep asking for money because economic development whitin the euro bandwidth will be impossible.

Devaluating the Drachme will lower the power to buy but this will be temporarely and within the bandwidth of the so called 10 year IMF regulations. Reorganisation of the greek culture will take at least 20-30 years.

Beside the banks are insured against worthless Greek bonds and with a bankrupcy they won’t receive anything.

Abna Advies

Volgens de president commisaris van de Commerzbank uit Duitsland kan Griekenland beter de euro verlaten. Zonder dat te doen blijven de grieken om geld vragen omdat economische groei in het euroverband onmogelijk blijkt.

Het devalueren van de Drachme verlaagt de koopkracht weliswaar, maar dit is dan tijdelijk en volgens de richtlijnen van het IMF dat dit binnen tien jaar dient te geschieden. Hervormingen volgens EU model kunnen 20-30 jaar gaan duren.

Ook zijn de banken daarnaast verzekerd tegen waardeloze Griekse staatspapieren. Bij een faillisement krijgen de banken niets meer terug.

Abna Advies.

SHARE

Leave a Reply