Scientists recently did a very unique find. For some years are cameras in the jungles up to the habitat of endangered species with life to film. The cameras are a hit when bewging from the direction which they focus.

It was assumed that the grizzled langur monkey species extinct, but some specimens found in a salt marsh where the cameras were set up. Until now there were only a few sketches on display in museums.

Crickey Amigu di Natura

Natuurwetenschappers deden afgelopen tijd wel een heel unieke vondst. Sinds enige jaren worden camera’s in de oerwouden opgesteld om de habitat van met het leven bedreigde diersoorten te filmen. De camera’s slaan aan wanneer er bewging komt vanuit de richting waarop deze gericht zijn.

Men nam aan dat de grizzled langur apensoort uitgestorven was, maar troffen enkele exemplaren aan bij een zoutpan waar de camera’s stonden opgesteld. Tot op heden waren er alleen wat schetsen in musea te bezichtigen.

Crickey Amigu di Natura

SHARE

Leave a Reply