Developers who buy or bought their building permits are using hackers to cover up their criminal acts. Honestly there is no other way to receive a building permit on Curacao, the culture is purely based on corruption. APNA a a local developer illegaly participates and facilitates building permits.

Conservation foundations are shuffled aside if they dare to announce that the procedures according the law are not properly being not followed up. Thier websites and email accounts are being compromised so the black money can keep on flowing into the pockets of white collar criminals. The Justice Department and police systematically will and are not going file a complaint. Every part of the society is corrupted. Gambling, drugs and prostitution are the main income of those kind of type societies.

iNews – www.crickeyamigudinatura.org

Moderne investeerders die op Curacao hun bouwvergunningen (eerlijk) kopen (aan een vergunning komen is haast onmogelijk) en in conserveringsgebied ontwikkellen om natuurorganisaties te hacken en hun eco-werkzaamheden blijvend te ondermijnen. Daartegenover stellen de corrupte ontwikkelaars dat zijn ecologisch bezig zijn. Het verdraaien van de zaken geeft ze namelijk de speling om zich in te dekken en de feiten in de doofpot te stoppen.

Stichting Crickey Amigu di Natura CAdN) werd in 2006 opgericht omdat het lokale burgelijke pensioenfonds aan europese ondernemers bouwvergunningen uitdeelden. Het gebied rond de Jan Thiel lagune werd immers door het EOP (dat door deskundigen werd samengesteld) namelijk conserveringsgebied verklaard. Het EOP van 1997 werd in de wet vastgelegd. Bestemmingsveranderingen waren alleen met een goedkeuring van het Bestuurs College mogelijk. In de procedure werd ook vastgelgd en opgenomen dat de burgers recht hebben om bezwaar aan te tekenen tegen eventuele bestemmingsveranderingen.

APNA kon het niet vinden met volgens ingewijden te Europese richtlijnen en besloot dezelfde categorie Europeanen om het tuintje te leiden en tegen betaling van erfpachten bouwvergunningen via DROV te faciliteren. Het is moeilijk om onrechtmatig gebouwde opstallen in de doofpot te stoppen. Daarom worden hackers en andere misdadigers geronseld om het vuile werk op te knappen. Het onklaar maken van personen die de natuur en het EOP inhoudelijk proberen te vertegenwoordigen is een hoofddoel om de doofpot te vervangen.

CAdN werd sindsdien systematisch ondermijnd en dwarsgelegen. De voorzitter werd via de roddel aan de schandpaal geknoopt en de eigendommen werden te grabbel gegooid. De website van Crickey werd al verscheidene keren platgelegd. De politie en het OM weigeren aangiften hiertegen op te nemen. Ook wordt het email verkeer tussen partijen op scherp gezet door de email adressen van de natuurstichting door hackers (zonder medeweten van de stichting) te laten opheffen en sluiten. Bij het bezoeken van de email accounts blijkt dan dat alle informatie en correspondentie definitief verloren is gegaan.

iNews – CAdN 2006.

SHARE

Leave a Reply