Researchers of the University of Bonn and G Data Software company declared that hacking of bank accounts will spike explosively. Not very motivating for the consumer who is already confronted with super high (4-24%) annually bank costs. It seems that only 12% of the existing software can detect viruses on time to save the user.

Maybe it is about time that the banks start offering security programs that can protect their clients. According to experts it is rather easy to download programs to spy on websites and emails – free of charge- via the worldwide web.

Onderzoekers van de Universiteit van Bonn verklaren samen met het bedrijf G Data Software dat het aantal plunderingen van bankrekeningen ernstig zullen toenemen. Geen motiverend bericht voor de consument die door de banken zelf al aanzienlijk geld (bankkosten) afhandig gemaakt worden. Het schijnt dat maar 12% van de huidige software de nieuwe virussen op tijd kan herkennen.

Het wordt tijd dat de banken zelf deugdelijke software gaan aanbieden om de klanten de nodige bijbehorende garanties te geven. Volgens experts is het hacken van de bankrekening heel simpel. Computer programma’s voor het verzamelen van gegevens zijn kosteloos verkrijgbaar op het wereldwijde cyberweb.

Red.iNews – Cybercrime.

SHARE

Leave a Reply