The Kingdom itself is in no way be called a democratic state. The Kingdom has no legal personality, it has no seat and it has no money. It has a government but that the Dutch government is now supplemented by three ministers plenipotentiary of the Caribbean territories, a clear minority within that government.

It has no parliament and no democracy has any meaning. The Government of the Kingdom can intervene in the countries except the Netherlands country course. Decisions of the Government of the Kingdom, the Netherlands can not be read to be challenged in court, even if they are based on one-sided and incorrect interpretation of the Statute.

Black Hole Media Zoo

Het Koninkrijk kan op zichzelf op geen enkele wijze een democratische rechtsstaat worden genoemd. Het Koninkrijk heeft geen rechtspersoonlijkheid, het heeft geen zetel en het heeft geen geld. Het heeft een regering maar dat is de Nederlandse regering aangevuld met thans drie gevolmachtigde ministers uit de Caraibische rijksdelen, een duidelijke minderheid binnen die regering.

Het heeft verder geen parlement en kent geen democratie van enige betekenis. De regering van het Koninkrijk kan ingrijpen in de landen behalve in het land Nederland natuurlijk. Beslissingen van de regering van het Koninkrijk, lees Nederland kunnen niet ter discussie worden gesteld bij de rechter, zelfs niet indien ze berusten op eenzijdige en incorrecte interpretatie van het Statuut.

Black Hole Zoo Media

SHARE

1 COMMENT

  1. wel verschrikkelijk deze gewaarwording ………………………..en waar zijn de mensenrechten dan gebleven, volgens mij bestaan deze gewoon niet …..meer.

Leave a Reply