With a 56.000 official registered workforce Curacao is losing perspective for their citizens. Gas and consumption prices keep going up and the salaries are frozen. According to CBS the minimum wages to the defend the poverty barrier stands at an minimal income of fl.2.200 per month for a four person family.

iNews – AA 2002.

De geregistreerde werkende klasse uit Curacao (56.000) krijgt het steeds moeilijker met het betalen van hun vaste lasten. Volgens het CBS zijn de prijzen in januari alweer met 0.6% gestegen. Afgelopen jaar steeg de inflatie met enkele procenten. Deze trend zal doorzetten totdat de midden klasse geheel weggevaagd is. Zolang de kosten voor benzine en primaire levensbehoeften blijven stijgen maar de lonen bevroren blijven hebben de burgers het nakijken. In 2009 werd de armoedegrens gesteld om fl.2.200 voor en familie van vier personen.

Red.iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply