The oil prices on the world markets keep getting lower. At the pump this is not re-calculated yet. Curacao imports it’s petroleum 4 months in advance. The gasprice on the 19th of january was $100. One barrel is about 42 gallons. Since the 1st of may the oil prices have goen down 14%. The gasprice Curoil uses at the fuelstations is fl.2,61 per liter.

The costprice is fl.1,03. Curacao needs to import it’s gasoline because the local refinery doesn’t want to deliver the local community. Politicians rent out the refinery for 20 million per year. This rent can be paid with only a half day of production.

iNews – AA 2002.

De olieprijs op de wereld markten blijven dalen. Aan de pomp valt daar nog niet veel van te merken, omdat er 4 maanden geleden met de prijs van 19 januari 2012 ingekocht werd. Toen stond de olieprijs nog op $100 per vat. Vanaf 1 mei is de olieprijs met 14% gedaald. Een vat (barrel) is gelijk aan 42 gallon of 160 liter. De benzine prijs die Curoil op Curacao gehanteerd wordt is 2.61 per liter.

De kostprijs exclusief transport is fl.1,03 per liter. Curacao moet haar olie importeren terwijl er lokaal brandstof aanwezig is. Omdat wij op Curacao zelf een raffinaderij hebben kan er met slimme politiek transportkosten vermeden worden. De PdVSA die de raffinaderij voor nog geen 20 million per jaar huurt kan met een halve dag omzet de jaarhuur al betalen.

Red.iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply