SOPA en PIPA have been partially buried. Now the US government signed a international treaty called ACTA. This unelected and unaccountable regulating body like the WTO is installed to destroy common values and replace it with bureaucraticly controlled fascimile. The issue of copyright infringement is a civil affaire, not a federal one. Obama installed the body witouth 2/3 approval of the Senate. The freedom of internet undermines the ruling world class.

iNews – Cyber sensorship.

SOPA en PIPA konden gedeeltelijk begraven worden. Nu heeft de VS onder leiding van Obama een interantionaal verdrag getekend, te weten ACTA. Dit ondemocratische en niet ter verantwoording aan te spreken orgaan moet de verkregen waarden van meningsuiting ondermijnen en vervangen met een burocratisch gecontroleerde lobby. Auteurs- en mediarechten zijn een civiele aangelegenheid. Obama wist ACTA op te laten richten zonder 2/3 goedkeuring van het Senaat. De vrijheid van het internet ondermijnd namelijk de wereld elite

iNews – Cyber sensuur.

SHARE

Leave a Reply