Ahmadinejad seeks coalition partners in the Latin countries in South America. Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela and Curacao are some of the countries where the Iranian foreign security services operate outside Iran. Like China, Iran will try to corrupt relatively poor countries for political support.

In return, countries get money for building schools, public houses and factories. For Chavez, Iran has the opportunity to map the uranium reserves of Venezuela. Thereafter, the raw materials are mined to achieve further enrichment of uranium.

The Western world is presented, with a cookie of their own medicine. These marketing strategies come from the Western universities. Boycott all the oil money but to undermine Iran’s income. Citizens rule but underneath the UN allows double standards. As in Syria, where Western forces are financing the revolution, forcing Assad to move out in order to avoid violence. However the move itself is a form of political violence. In the western world this means economical power.

Black Hole Zoo Media 2012.

Ahmadinejad zoekt coalitie partners in de Latijnse landen van Zuid Amerika. Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela en Curacao zijn enkele van de landen waar de buitenlandse veiligheidsdiensten van Iran opereren. Evenals China proberen de regimes de realatief armere Latijnse landen te corrupteren voor politieke steun.

In ruil krijgen de landen geld voor het bouwen van scholen, volkswoningen en fabrieken. Chavez heeft Iran de mogelijkheid geboden om het uraniumvoorraad van Venezuela in kaart te brengen. Daarna zullen de grondstoffen gedolven worden om de plannen voor het verijken van uranium verder te realiseren.

De westerse wereld krijgt hiermee een koekje van eigen deeg gepresenteerd. Deze marketing strategieen komen van de Westerse Universiteiten. De olie boycott geld alleenmaar om Iran haar inkomsten te ondermijnen. De burgers leiden hieronder maar de UN staat dit toe. Evenals in Syrie waar westerse krachten de revolutie financieren en tegelijkertijd Assad dwingen om geen geweld te gebruiken. Zelf is geweld voor de Westerse imperialistische wereld het machtsmiddel.

Black Hole Zoo Media 2012.

SHARE

Leave a Reply