A Mexican soccer referee was punished on December 11, 2011 after he sanctioned several players, after handing out two yellow cards simultaneously, and in return they kept them on the sidelines for five games. Mexico is the battleground of rival drug gangs that have become a menace to the country security.

The Sinaloa, Juarez cartel and Los Zetas groups are the most famous. But the Gulf and Tijuana are well known as ruthless. Dividing the income (U.S. exports) and interests are unfortunately also battled out on the football pitch.

iNews – Mexico

De Mexicaanse voetbal scheidsrechter probeerde op 11 december 2011 enkele spelers sancties op te leggen, maar eindigde na het uitdelen van twee gele kaarten tegelijk zelf langs de zijlijn voor 5 wedstrijden. Mexico is het strijdtoneel van rivaliserende drugsbendes geworden.

De Sinaloa, Juarez en Los Zetas kartelgroepen zijn de meest bekende. Maar ook de Gulf en het Tijuana staan bekend als medogenloos. Het verdelen van de inkomsten (export VS) en belangen worden helaas ook op de voetbalvelden uitgevochten.

iNews – Mexico

SHARE

Leave a Reply