The holiday plan arranged through the MCB in a fruitboomplantdag Vekhi. SPF gave permission for this and the plants will be supplied LVV is said to cost FPK maintained. MCB and SPF would thus demonstrate that they respect nature. Responses from the local economic world were positively, but then depressed because this whole area previously unlawfully by bulldozers destroyed. From appropriate sources has been learned that SPF is considering a compensation of 1 million wishes to apply for the expenses of the big clean. Vekhi previously offered habitat for deer and other rare animals on Curacao.

iNews Curacao

Via het vakantieplan regelde de MCB een fruitboomplantdag op Wechi. FKP gaf hier toestemming voor en de door LVV geleverde planten zullen volgens zeggen op kosten FPK onderhouden worden. MCB en FKP willen hiermee aantonen dat zij de natuur respecteren. Reacties uit de lokale eco wereld waren enerzijds positief, maar anderzijds teneergeslagen omdat dit gehele gebied eerder onrechtmatig door Bulldozers vernietigd werd. Uit goede bronnen werd vernomen dat FKP overweegt een schadevergoeding van 1 miljoen wenst in te dienen voor de onkosten van de grote schoonmaak. Wechi bood eerder habitat aan herten en anders zeldzame dieren op Curacao.

iNews Curacao

SHARE

Leave a Reply