Individual criminals and other crime ring slaves have manu methods to purposly anoy fellow citizens. Als follows the Top-10 tools creeps use :

#1. Full throttle heavy destination- en worktraffick passing by to impose maximise noise on neighbourhoods,

#2. Grown up citizens who terrorize neighbourhoods under the cover of small children en dogs,

#3. Building project who their machines to structurely aggonize neighbours,

#4. Garden maintenance with over heavy equipment to make as much noise as possible,

#5. Touristbusses who abuse tourists to terrorize neighbourhoods and targeted citizens,

#6. Road and road side maintenance with the intention to damage passing vehicles,

#7. Neglecting speed limitations, trafficlights and other traffic signs,

#8. Illegal building project to generate corrupt cash for instigators,

#9. Partybusses which drive true neighbourhoods around midnight while people should be asleep

#10. Infesting neighbourhoods with garbage to manipulate view and push people costs upwards.

iNews – Handbook crime rings.

Tussen de regels door en achter de ruggen langs pretenderen grote delen van de bevolking dat zij naar behoren presteren. Dit valt te geloven als je de feiten in de juiste context belicht. Ervaring en belevenissen onderbouwen de volgende vormen 10 geboden van opzettelijke hinder :

#1. Overdreven met vol gas in of langs woonbuurten rond rijden met zwaar (+dB) werk-en bestemmingsverkeer,

#2. Recreanten die structureel met honden en andere middelen (schreeuwende kinderen en volwassenen) voor dagelijkse geluidsoverlast moeten zorgen en dit als schild gebruiken en aanwenden.

#3. Bouwprojecten die zwaar draaiende machines zo dicht mogelijk tegen kavelgrens aanzetten om buren te hinderen,

#4. Tuinonderhoud met machines die veel lawaai maken,

#5. Tour-en andere toeristische activiteiten die scheinheilig toeristen als dekmantel gebruiken om overlast te verzorgen.

#6. Machinaal bermonderhoud die auto’s beschadigen en wegen vervuilen met steenslag en ander afval,

#7. Slecht onderhoud wegen en negeren verkeersborden en maximale snelheidsregels.

#8. Onrechtmatige bouwprojecten die de corruptie moeten financieren.

#9. Party bussen die laat in de avond (>22.00 uur) en tot diep in de nacht (>02.00 uur) met overdreven luide muziek rondrijden,

#10. Straat afval van etenswaren en andere gebruiksartikelen voor andermans woningen werpen om aanzicht te systematisch te blijven vervuilen om slachtoffers op kosten te jagen.

Red.iNew – Crickey Amigu di Natura.

SHARE

Leave a Reply