Centuries ago most people were treated as slaves, meaning that they didn’t get paid (with money) for their labor. Now in the 21st century we get paid fot our loabor so we can pay our costs like rent or mortgage, untility and food. When we were no money slaves we got all these amenities in change for our labor. Even protection was insured against menacing vigilantes. The modern and historical slave trade don’t differ that much.

Nowadays our children are being send to school to learn and form so that society can give them a so called chance to fit in. Later when school is finished they can better be wheeled and dealt with. The law protect the rich, the poor are able to pay a lawyer but stand no chance against the world order and their hierarchy. According to Berkeley University the five modern slavery jobs are restaurant and hotel work, domestic services, prostitution and sex services, agriculture, entertainment and mail order brides.

iNews – CAdN 2006.

Eeuwen geleden werden de meeste burgers in de wereld als slaven gebruikt. In ruil voor hun arbeid werden deze voozien van voedsel, bescherming en een dak boven het hoofd. Nu in de 21e eeuw worden we betaald voor onze werkzaamheden. We zijn nu zelf verantwoordelijk voor ons eten, opvoeding, huur of hypotheek en belasting.

De inkomsten moeten de kosten dekken, met het verschil dat we netzoals vroeger ook recht hebben op vrije dagen maar nu op vakantie te kunnen gaan. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Berkeley doet de meest slavernij zich voor in de restauarants, hotels, prostitutie, landbouw en volksvermaak (TV).

Tourisme is ook een verkapte vorm van slavernij en culturele uitbuiting. De transport industrie en toerisme samen zijn, op de kolen centrales na de grootste Co2 emissie vervuilers op aarde. Ieder gevlogen uur (per passagier) met een vliegtuig levert evenveel Co2 vervuiling op als een V-8 auto die 15.000 km rondrijdt.

Om de commercie op gang te houden en de economien uit te hollen is de moderne vorm van werkverschaffing weer in aantreden. De bootvluchtelingen stromen als goedkope arbeidskrachten Europa in, zonder dat er een halt tot stilstand zal komen. Het Europese bedrijfsleven geniet van de moderne slavernij, die voortkomt uit regelrechte mensenhandel.

Military schepen vangen de ‘bootvluchtelingen’ op en garanderen de stroom van goedkope toekomstige arbeidskrachten. Dit soort zaken mag in de media niet over gesproken worden.

Red.iNews – CadN 2006.

SHARE

Leave a Reply