Het is onbegrijpelijk dat er geen alarm werd geslagen toen de cijfers over zelfdoding door het CBS bekend gemaakt werden. De toename bedraagt ruim 350%, in vergelijking met het aantal doden in het verkeer. 

Aan het verkeer wordt veel geld uitgegeven om het ‘dodental’ terug te brengen, terwijl er geen enkele urgentie lijkt te bestaan bij het terugdringen van het aantal zelfdodingen? 

Hoe dan ook, wordt de zelfmoord van mensen die een ‘diagnose’ hebben van een ‘psychische stoornis niet meegeteld in deze cijfers.

Als men deze cijfers wel mee zou tellen, dan heeft Nederland te maken met 30 zelfmoorden per dag! Niet vreemd als men beseft dat 1.7 miljoen gezins-huishoudens met een onoverbrugbare schuldenlast zitten, veelal tot stand en op gang gebracht door de hoge werkeloosheid.

Nederland is tot op het bot kapot. Alle instanties, politici, hoge ambtenaren en rechters houden elkaar de hand boven het hoofd. Terwijl ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking beneden de armoede grens moeten leven.

Zoeken we op het internet naar de werkelijke cijfers over armoede komen we in een doolhof terecht. Er leven nu in Nederland meer dan 400.000 kinderen met risico op armoede. Dit komt neer op 12%, dat meneer Rutte zich niet schaamt blijft een raadsel! Bezuinigingen op opgespaarde pensioenen en andere uitkeringen leiden tot armoede.

Gezinnen worden op straat gezet. Kinderen worden van hun ouders gescheiden en belanden in pleeggezinnen, twerwijl hun ouders zoeken naar nachtopvang, caravan, tent of andere vorm van dak boven het hoofd en raken bovendien al hunbezittingen kwijt door de bespottelijke houding en diplomatie van het Koninkrijk.

Het Leger des Heils heeft het over een toename van 25% bij jongeren tot 23 jaar die hun heil zoeken bij de humane instantie. Intussen wordt er een EU-leger opgebouwd voor een Militair Schengen-gebied.

Velen van deze factoren leiden tot zelfdoding. Eerst verdwijnt de waarheid, daarna de wil en daarmee de wil om voor de waarheid te vechten. De levenskwaliteit gaat hard achteruit. Ruim 250.000 mensen verlaten en vertrekken uit NL per jaar! Velen daarvan verdwijnen naar Frankrijk, Spanje & Caribische Koninkrijks Eilanden.

Wat nu, doorgaan tot de dood?

JD Report.com / AA-Magnum News 2017.

SHARE

Leave a Reply