It appears that Obama has been reading ‘Mein Kampf’. It would be quit difficult for him to get any closer to the philosophies of Adolf Hitler. Change and obey should not become a constable of public opinion, but must be dominated.

The Nazi Party as well as the Obama office policies must not become a servant of the masses, but their master. People have killed only if they could not achieve their aim in other ways. Demoralize the enemy from within by surprise, terror, sabotage and assassination. This is the war of the future.

iNews – WW III.

Het heeft er veel van weg dat Obama “Mein Kampf’ gelezen heeft. Het is vrij moeilijk te veronderstellen dat zijn filosofien nog dichter bij de begrippen van Hitler kunnen komen. Verandering en gebod mag niet aan het publiek worden overgelaten, maar moet gedomineerd worden.

Zowel de Nazi als de Obama opvattingen mogen als zo doende geen dienaar van het volk worden, maar hun de baas blijven. De mensheid pleegt alleen moorden als geen andere weg gevonden kon worden om haar gelijk te krijgen. Het de moraliseren, terroriseren, saboteren en vermoorden van de tegenhangers is de oorlog van de toekomst.

SHARE

Leave a Reply