Astro scientists have dicovered a possible 4 dimension. When entered a Black Hole at the center of our Milky Way the other side is expected to be a parallel world. For us human beings probably interpreted as our sub consciousness. Although we cannot see the fourth dimension, we can feel it and is our guide to a better life. Most people that lost their values are going down the drain as a victim of our diluted awareness in this cosmos.

iNews – CAdN 2006.

Aan de andere kant van het zwarte gat in het centrum van onze Melkweg ligt een weerspiegeling van ons bewustzijn. De vierde dimensie is voor ons niet zichtbaar, maar wel tastbaar. Dit betekend dat wij als mens betere kansen in het verwarde leven kunnen maken als wij naar ons onderbewustzijn luisteren en ons geweten niet wraken maar er van leren. Een moeilijke taak voor mensen die principeloos door het leven glijden.

Toch zijn de ontdekkingen in de Astrofysieka van enorm belang voor degenen die zich afvragen waar het leven op aarde om gaat. Wij zijn allen opgebouwd uit cosmische stof en hebben daarom een oneindig fantasie nodig om de werkelijkheid te kunnen weerspiegelen.

Red.iNews – CAdN 2006.

SHARE

Leave a Reply