Jacinta Constancia today introduced a pilot project to improve 70 parks and 200 squares on Curacao. Wilhelmina Park, the first 1.1 million will be transformed into a more accessible and shady public and tourist location.

The Mary Margaret Square Pumpkin with 250,000 guilders pilot for future plazas. Except banks and greenery @ the park, also domino and chess tables can be placed. The initiative is presented and budgeted by MIB.

iNews – Parks and Nature Clean.

Jacinta Constancia introduceerde vandaag een pilot project voor de verbetering van 70 parken en 200 pleinen op Curacao. Wilhelmina Park zal het eerst voor 1.1 miljoen omgetoverd worden naar een beter toegankelijk en schaduwrijke publieke en toeristische lokatie.

Het Margrietplein te Marie Pompoen wordt met 250.000 gulden de pilot voor de toekomstige pleinen. Behalve banken en groen zullen er ook domino- en schaaktafels geplaatst worden. Het initiatief wordt gepresenteerd en gebudgeteerd door MIC.

iNews – Parken en Natuurschoon.

SHARE

Leave a Reply