Individuals assigned and dispatched to distress good citizens in the neighborhood of Vista and the adjacent Royal resorts in a special night of excessive noise pollution. Quads with no mufflers drive around after midnight, with full throttle to create the maximum noise effect to awake the sleeping neighborhood.

Its sole purpose is towards prominent members of society who do not want to join the corrruption to torment and intimidate fellow citizens. The noise is above 90 dB and is prohibited by law. The police in their own words, have no capacity to act against it. However, the KPNA must be aware of the people who give orders and the criminals running.

Blackhole Media Zoo

Geestelijke zwakzinnig toebedeelde individuen worden ‘s nschts op pad gestuurd om goede burgers in de woonbuurt van Vista Royal en de bijgelegen resorts midden in de nacht van overdreven geluidsoverlast te voorzien. Met Quads zonder geluidsdempers wordt er na middernacht met veel bravour en vol gas voor het maximale effect door de slapende woonbuurt gescheurt.

Het enige doel is om vooraanstaande figuren uit de maatschappij die niet aan de corrruptie mee willen doen te teisteren en te intimideren. De geluidshinder komt boven de 90 dB uit en is wettelijk verboden. De polite heeft volgens eigen zeggen echter niet de capaciteit om hier tegen op te treden. Wel is het KPNA op de hoogte van de personen die de opdrachten geven en de misdadigers die het uitvoeren.

Black Hole Zoo Media

SHARE

Leave a Reply