PAR dictator Rhuggenaath kreeg de opdracht vanuit NL, om de dag van de ondergang van de democratie op Curacao heilig te verklaren tot “Dag van de nep-Autonomie”.

Sinds 10-10-10 werd de democratie namelijk omgezet in een dictatuur, waarbij de bevolking op een zijspoor werd gedrukt door nep-enitieiten die invasieve land bezetters en economische plunderaars de hand toereiken. Deze constatering is niet gebaseerd op opinie, maar keiharde feiten!

Sinds de PAR haar intreden deed op het politieke toneel, werd de bevolking misleid onder het motto van dat deze partij zou gaan vechten voor betere gelijke scholingskansen, de criminalitieit zou aanpakken en uit de hand lopende armoede zou bestrijden.

De waarheid bleek echter het tegenovergestelde te zijn geworden, omdat de koopkracht van de minimumloners in een rap tempo achteruit ging, de lokale werkgelegenheid wegzakte, scholing te duur werd, met als gevolg dat de armoede verder toenam en de criminaliteit verder de pan uitsteeg!

Vissersbaaien worden overgenomen door het toerisme, waarbij de zogenaamde democratische rechten van de bevolking op de helling werden geschoven. Dit resultaat wordt nu de komende jaren gevierd onder het motto van de Dag van de Autonomie? Mooi stukje propaganda, om de bevolking te misleiden met een vrije dag en de dictatuur verder door de keel te drukken.

==============================================================================

Voor degene die dit allemaal niet meer kan vatten even het volgende samengevat door voormalig rechter Bob de Wit : “Homogeniteit Constitutioneel Recht binnen het Koninkrijk”.

Het Koninkrijk kan op zichzelf op geen enkele wijze een democratische rechtstaat worden genoemd, want het Koninkrijk kent geen rechtspersoonlijkheid, het heeft geen zetel en het heeft geen geld. Het heeft een regering, maar dat is de NL’se regering aangevuld met thans drie gevolmachtigde ministers uit de Caribische rijksdelen, een duidelijke minderheid binnen die regering!

Het heeft verder geen parlement en kent geen democratie van enige betekenis. De regering van het Koninkrijk van ingrijpen, behalve in het land Nederland natuurlijk. Beslissingen van de regering van het koninkrijk kunnen niet ter discussie worden gesteld bij de rechter, zelfs niet indien ze berusten op eenzijdige en incorrecte interpretatie van het Statuut! 

==============================================================================

Kortom we leven onder de wurggreep van een verkapte dictatuur en de weg terug wordt op een fascitische wijze gebaricadeerd door de koloniale bezetters en wat lokale volksverraders, die denken dat ze het “Wiels” hebben uitgevonden? Maar niet dus! De dictatuur wordt angstvallig verdedigd door NL’se militairen en andere ordetroepen.

Curacao stevent af op haar culturele ondergang, en de losgeslagen spanen die het niet redden worden economisch met de KLM-piratenschepen gedeporteerd naar NL. De achtergebleven woningen mogen nu zelfs door de belastingdienst geveild worden, als “men-met-een-smoesje” de corrupte milieudienst inschakeld!

Volgens de wet behoort de regering de belangen van het volk te vertegenwoordigen en moet de journalistiek aan waarheids bevinding doen om de democratische “waarden en normen” in becherming te nemen! In de praktijk wordt het zakenleven op de hand gedragen en worden de volkseigendommen verpand aan het bedrijfsleven, die met speciale foefjes de belasting verplichting ontwijken.

De groots groeiende nep-krant op Curacao doet hier verslag over, waarbij de volksverraders het vuile werk opknappen voor de koloniale bezetters. De vermoorde politicus, Helmin Wiels deed hier al verslag over en kon dit met documentatie onderbouwen. Voor deze volksheld mocht geeneens een gedenksteen of standbeeld geplaatst worden? Nu snappen we waarom! Nos ta mara na man i pia pa wordu tira afo.

AD / AA-Magnum Blog-Site Analyst-News 2017.

SHARE

1 COMMENT

  1. curacao is doomed since 500 years ago

    it will only get worse.

    PAR is government again, they have been governing for the past 6 months.

    PAR and RELIGION are the WORSE things that ever happened to Curaçao.

Leave a Reply