Nowadays it is tacticly advised to use the weak of the society to destroy other citizens lives. Dropping off a couple of busses with schoolchlidren does the job. No control or guidance takes care of the rest. Screaming teenagers who like to show of themselves of to other alumni are send in to “so called” explore nature.

It looks that there is more harm done than experience gained. The homeowners near this route are being terrorized by thousands of recreational tourism for years. Even the property taxes have been cut in half to compensate the daly life quality damage done.

Vista Royal has been developed by APNA and the resorts have partially been given illegal permits to develop in stipulated nature reserve areas.

iNews – Curacao.

Tegenwoordig is het tactisch verstandig om hinder te laten verzorgen door de zwakken in de maatschappij. Een paar bussen met schoolkinderen ergens loslaten doet in dat opzicht wonderen. Gebrekkig toezicht zorgt voor de rest. Al schreeuwend trekken de baldadige tieners langs de route die hun opgelegd is. Het uitje was bedoeld om zowel in het weekend als door de weeks de natuur bij Jan Thiel te laten verkennen, maar deze eerder door de ogenschijlijke kansloze generaties te laten verstoren dan deze een mogelijke bijdrage te laten leveren.

Het massale toetredende karakter kent geen uitzondering in het gebied daar deze al ruim twaalf jaar door zogenaamde recreanten onder de voet gelopen moet worden. De woningen langs deze route te Vista Royal (verkavelingsproject APNA) staan gedurende de periode van 2000-2012 dan ook constant leeg, te huur of te koop. Sommige eigenaren hebben zelfs als compensatie op het ondermijnen van de levenskwaliteit (50%) korting gekregen op het afdragen van de te betalen grondbelasting.

Red.iNews – Curacao

SHARE

Leave a Reply