Black tip and spinner sharks migrate annually from Florida to the north along the east coast of the USA. The detection of large groups of sharks attracted a lot of fear amongst the recreational swimmers, but it is in fact nothing more than a regular pull that carry the ocean carry rulers.

Along the coast of Africa, even from space huge schools of sardines observed. The natural migration of red crabs on the “Christmas Island” and the millions of wildebeest on the African Serengeti, the most famous animal migrations we know.

iNews – Crickey Amigu di Natura.

Black tip en spinner haaien migreren jaarlijks langs Florida naar het noorden van de oostkust van de VS. De signaleren van grote groepen haaien wekte veel angst op bij de badgangers maar is feitelijk niets meer dan een reguliere trek die de oceaan heersers uitvoeren. Langs de kust van Afrika kan zelfs vanaf het ruimtestation grote scholen sardines waargenomen worden. De natuurlijke trek van de rode krabben van het ‘Christmas eiland’ en de miljoenen gnoe’s op de Afrikaanse Serengeti zijn de meest bekende dierlijke migraties die wij kennen.

iNews – Crickey Amigu di Natura.

SHARE

Leave a Reply