De kosten van de aardbevingen in Groningen zijn opnieuw in het nieuws, sinds de aardbeving bij Zeerijp. De risico’s stapelen zich op en niemand weet hoe hoog de rekening uitvalt.

De NAM is wettelijk verplicht om al die kosten te betalen. Maar deze schadepost wordt vervolgens in mindering gebracht op de bedrijfswinst (belasting aftrekbaar > burger betaald) die met de gaswinning wordt gemaakt.

Het is verder een reëel scenario dat, ondanks de belastingvoordelen, de NAM volloopt met verplichtingen en Shell zijn handen er daarom vanaf trekt, sinds de rechter besloot dat de NAM aansprakelijk is voor alle aardbevingsschade. Shell heeft om die reden onmiddelijk afstand genomen van haar aansprakelijkheid voor de schulden van de NAM.

Het kabinet moet nu dus het grootste deel van de kosten voor z’n rekening nemen, maar zo is dat al decennia geleden afgesproken met Shell en Exxon. Met het gas uit Groningen werd sinds het begin van de winning, sinds de jaren 60 van de vorige eeuw, al honderden miljarden euro’s verdiend door de olieboeren.

Voor het oplossen van de schade werd een verdeelsleutel afgesproken tussen de NL’se Staat en Shell en Exxon, de oliebedrijven die samen eigenaar zijn van de NAM. In die afspraak staat dat 64% van de kosten voor rekening van de Staat komt (lees NL’se burger) en Shell en Exxon ieder 18% bijdragen, oftewel 211 miljoen euro.

De Nederlandse Staat heeft tot nu toe indirect 750 miljoen euro betaald voor de schade en versterkingen in het aardbevingsgebied in Groningen. Veel meer dan de NAM, die 422 miljoen euro voor zijn rekening heeft genomen.

Bij elkaar opgeteld is er tot en met het derde kwartaal van 2017 bijna 1,2 miljard euro betaald aan kosten voor afwikkeling van de schade, waardevermindering woningen, preventie en een leefbaarheids programma.

Kortom, de NL’se belasting betaler draait in het beginsel zowieso op voor 64% van de schade kosten voor de aardgaswinning van derden. Vevolgens mag de NAM haar aandeel in deze kosten ten laste van de winstrekening afboeken, zodat feitelijk per saldo ook hier de belastingbetaler de rekening vergoed.

Samengevat, de Nederlandse Staat, Shell en Exxon laten dus de burger (NL’se belastingbetaler) voor alle schade van de NAM opdraaien. En nog komt de regering in Den Haag er niet uit?

In de tussentijd is Shell zich aan het voorbereiden om op Curacao weer voet aan wal te krijgen en daar gasboringen te gaan verrichten, of in ieder geval opslag/bunker depots aan te leggen.

NOS / AA Magnum Analyst Blog Site News 2018.

SHARE

Leave a Reply