Crossbreeding and incest degrades the basic standards of the human beings. Small communities are known for their weaknesses. Island and small village mentality create problems and differences that cannot easily reset. It is very important that they get assistance from the outside. Expert advise to help residents improve their emotional, physical and social health through environmental and policy changes.

The Caribbean Islands are a good example for the poverty as a racist problem. Hotels, restaurants and cafe’s invest in these sun blessed communities but are to greedy to give back or to share some of their astronomical profits. They intentionaly abuse the local citizens and population for building up their own wealth and shield their realty with eco scames and other schemes to improve tourism.

iNews – Curacao 2012

Het mengen van rassen en inteelt verzwakken de basis elementen van de mensheid. Kleine gemeenschappen en Eilandsgemeenschappen staan bekend om de aangetaste schakels die niet makkelijk gecorrigeerd worden. Het is daarom van enorm belang dat deze gemeenschappen hulp van buitenaf krijgen.

Experts, deskundigen en academici adviseren om de emotionele, fysieke en sociale gesteldheid door middel van de omgevings therapie en regelgeving bij te sturen. De verarming van culturen vindt onder andere plaats op de Caraibische Koninkrijks Eilanden.

Zakenlieden uit de Horeca spelen er handig op in, maar doen weinig terug voor de bestaande en door drugskartels verloederde en uitgezogen samenleving. De bevolking wordt enkel en alleen misbruikt om de toeristische doelen en de daaraan gekoppelde winstoogmerken te bevorderen.

Er wordt zelfs in conserveringgebieden ontwikkeld met onrechtmatig aangeboden en corrupte vergunningen. Later wordt voor de marketing en commercie het eco vignet op de onderneming geplakt door buitenlandse of zelf opgezette lokale natuurorganisaties die verder geen invulling geven aan het concept.

iNews – AA 2002.

SHARE

Leave a Reply