Today marks the end of a turbulent era that Rear Admiral Karel Doorman @ # 31 started. She was an extraordinary creature and many records during the period. A few moments ago she was to rest and buried with a gold ring with diamonds.

The beginning of a new era in memory of the victims caused by Satan and its demons. 2012 will be an important year for our rich earth and its inhabitants. May well win the evil of the goals and elected to serve the desired effect.

The Curacao population dangles on the edge of the abyss with no distinction made ​​by the victims. Born and raised, lost and pinched the way to the hereafter are to adopt unique forms.

iNews – Rabbit

Vandaag markeert het einde van een turbulent tijdperk dat @ Schout BIJ Nacht Karel Doorman # 31 begonnen. Ze was een uitzonderlijk levend wezen en vele records tijdens de periode. Een paar ogenblikken geleden was ze te laten rusten en begraven met een gouden ring met diamanten.

Het begin van een nieuw tijdperk ter nagedachtenis van de slachtoffers veroorzaakt door Satan en haar duivels. 2012 zal een belangerijk jaar worden voor onze aarde en haar bewoners. Mag het kwaad van het goed winnen en de verkozen doelen het gewenste effect gaan dienen.

De Curacaosche bevolking bengelt aan de rand van de afgrond waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt met de slachtoffers. Geboren en getogen, verdwaald en afgeknepen zal de weg naar het hiernamaals unieke vormen aan gaan nemen.

iNews – Rabbit

 

SHARE

Leave a Reply